Przydatne strony

Przepisy dla policjantów – Baza aktów prawnych

Internetowe Forum Policyjne – www.ifp.pl

Prawa i obowiązki strażnika miejskiego – www.sm.erzeszow.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Rzeszowie – www.oipip.rzeszow.pl

Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych – www.moipip.org.pl

Portal pielęgniarek i położnych – www.pielegniarki.info.pl

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych