RODO

Jesteśmy dużą firmą prawną działającą na terenie Polski oraz Unii Europejskiej. Oferujemy Państwu wykonanie usług związanych z RODO.
 • Polityka ochrony danych osobowych
 • Instrukcja zarządzania systemem informatycznym
 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
 • Odwołanie upoważnienia
 • Rejestr upoważnień (wzór)
 • Oświadczenie o zachowaniu poufności danych osobowych
 • Rejestr czynności przetwarzania danych (wzór)
 • Uzupełnienie rejestru czynności przetwarzania (w zależności od liczby zbiorów)
 • Rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania (wzór)
 • Uzupełnienie rejestru wszystkich kategorii  czynności przetwarzania (w zależności od liczby czynności przetwarzania)
 • Rejestr naruszeń (wzór)
 • Procedura postępowania w przypadku naruszenia danych osobowych
 • Zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu danych
 • Rejestr ryzyka (wzór) wraz z macierzami
 • Przykładowy rejestr ryzyka
 • Umowa powierzenia danych osobowych
  – napisanie
  – sprawdzenie i zaopiniowanie
 • Obowiązek informacyjny dla:
  – pracownika zatrudnionego na umowę o pracę;
  – osoby zatrudnionej na umowę cywilnoprawną;
  – przedsiębiorcy;
  – praktykanta;
  – wolontariusza (małoletniego/ dorosłego);
  – na stronę internetową
  – procesu rekrutacyjnego
  – osoby przypadku pozyskiwania danych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych + obowiązek informacyjny
 • Umowa współadministratorów
 • Monitoring poczty elektronicznej pracowników
 • Ochrona danych osobowych podczas kontaktu osoby przez stronę internetową administratora danych
 • Monitoring wizyjny
 • Monitoring wizyjny (szkoła)
 • Zgoda na udostępnienie wizerunku
 • Konsultacje dot. ochrony danych osobowych
 • Opinia prawna z zakresu ochrony danych osobowych (pisemna)
 • Konsultacje dot. audytu sporządzanego przez inspektora ochrony danych
 • Audyt inspektora ochrony danych
 • Audyt audytora wewnętrznego normy ISO 27001
 • Konsultacja dot. dostępu do informacji publicznej
 • Szkolenie z ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych
 • Szkolenie na temat oceny ryzyka
 • Szkolenie na temat przeprowadzenia audytu przez inspektora ochrony danych osobowych
 • Szkolenie na temat przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy
 • Szkolenie na temat kontroli zarządczej w jednostkach publicznych

Ceny ustalamy indywidualnie aby dostosować je do państwa potrzeb. Przeprowadzamy audyt.

Zapraszamy do kontaktu